Kontakt
ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław
tel. +4871 34 36 523


Anna Brzóska
Sprzedaż
tel. 71 34 36 523


Anna Osowiecka
Logistyka
tel. 71 34 36 523 wew. 52
Sowar Sp. z o.o. jest zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000083582
kapitał zakładowy: 4 600 000,- PLN
NIP: 8992191360